Har du hamnat i kläm i rättsmaskineriet? Behöver du mer eller annan hjälp än vad samhället erbjuder? Rättskonsulterna är ett nätverk av experter som hjälper enskilda, företag, advokater och media.

RÄTTSKONSULTERNA

  • Utreder brott
  • Hjälper dig inför domstolsförhandlingar
  • Bearbetar bilder, kartor, grafik m.m. och gör presentationer i PowerPoint
  • Söker brister i bevis och tar fram nya bevis som stärker klientens argumentation
  • Analyserar förhör och förundersökningar
  • Hjälper dig att överklaga en dom
  • Gör risk- och hotbildsanalyser
  • Ordnar med en ”second opinion” från svensk eller internationell expertis

TROND SEFASTSSON
Jurist, journalist

INGEMAR AXBERG
Polis i 40 år

TOMMY LINDSTRÖM
Jurist, polis i 25 år

PÅL JOHANSSON
Polis i 40 år

LARS WALLSTEN
Polis i 21 år

 

 
RÄttskonsulterna Sverige ab · info@rattskonsulterna.se · TEL 08-501 292 19
Samarbetspartners Utförda uppdrag Kontakt Engelskspråkig version